Acosta't

De Tomasz Alen Kopera
Un dia el mestre va demanar: 

- Per què crida la gent quan està enfadada?.
Els monjos van pensar 
- Perquè perdem la calma - va dir un d'ells, per això cridam.
- Però per què cridar quan l'altra persona està al teu costat?
Ningú va dir res, al final el mestre va dir:
- Quan dues persones estan enfadades, els seus cors s'allunyen molt. Per cobrir aquesta distància han de cridar, per poder escoltar-se. Quan més enfadats estiguin, més allunyats estaran, i més fort hauran de cridar per escoltar-se un a l'altre.
Després el mestre va demanar: 
- Què passa quan dues persones s'enamoren?.
- Es parlen suaument, perquè els seus cors estan molt a prop. La distància entre ells és molt petita. 

Quan discuteixin no deixin que els seus cors s'allunyin, no diguin paraules que els distanciïn més, ja que arribarà un dia en què la distància sigui tanta que no podran trobar el camí de retorn.

Meher Bava

5 silenci(s):