Pròleg


Pròleg

El passat és un pròleg, 

Shakespeare afirmà. 

Un pròleg potser, 

o un relat exhaurit. 

No es pot obviar, 

ni canviar cap paraula, 

i així i tot cadascú, 

li dóna un sentit. 

Ens situa, ens imposa, 

o ens redreça la història. 

Ens deixa petjades, 

en la nostra memòria. 

I sabent que és oblit 

hi caiem tantes vegades... 

que el passat és present, 

i el present se’ns escapa. 


Ventafocs


10 silenci(s):