Buit
 Buit

Et cerc entre els llençols

I només trob paraules

Et cerc entre les paraules

I només trob el buit

Obro els ulls

I el buit és dintre meu.
Ventafocs

9 silenci(s):