El camí de la pau

Alegria d'una al·loteta davant el sol. Joan Miró

La Pau és a cada passa.
Aquest lluent sol roig és el meu cor.
Cada flor somriu amb mi.
Què verds i frescs són aquests camps.
Què càlida és la brisa.
La Pau és a cada passa.
Segueix la infinita senda de l'alegria.
Thich Nhat Hanh

5 silenci(s):