Estima les lletugues“Quan sembres lletugues, si no creixen bé, no dones la culpa a la lletuga. Cerques les raons per les que no ho fan correctament. Potser necessiten fertilitzant, o més aigua, o més sol.

Mai dones la culpa a les lletugues. Així i tot, si tenim problemes amb els nostres amics o amb la família, li donam la culpa als altres.  Però si sabem com tenir cura d’ells, creixaran bé, com la lletuga.

Donar la culpa no té cap efecte positiu en absolut,  tampoc intentar persuadir utilitzant la raó i l’argument. Aquesta és la meva experiencia. Cap culpa, cap raonament, cap argument, només comprensió . Si entens, i ho demostres,  pots estimar, i la situació canviarà.”

Thich Nhat Hanh


7 silenci(s):