Un missatge...

Il·lustració de Duda Daze
Fer el que és útil, dir el que és
valent, contemplar el que és bell.
És suficient.
T.S. Eliot

12 silenci(s):