Aclariment


- Aclareixi'm la confusió: què és alimentació i què és nutrició?

- Alimentació és tot  el que vostè menja, i nutrició, el que el seu cos aprofitarà....idò a mi em sembla que tot el que menj ho aprofit!

8 silenci(s):