M'agrada Muro

Lo millor bocí del plat siga per a qui t’ha engendrat


Enregistrat el 9 d'abril. Cançó "Tiranga de cançons", de Cucorba. Gràcies a la participació de més de 1.000 persones, pertanyents a totes les associacions de Muro. Organitzat per l'Obra Cultural Balear de Muro. 
Muro m'agrada! I a tu?

15 silenci(s):