Expectatives

posta de sol
 Quan el Mestre escoltava dir a algú: -"La meva dona m'agradaria molt més si actués d'una altra manera" solia explicar el que li va passar a ell un dia mentre contemplava una posta de sol en el mar.
- No és magnífica? - li va dir entusiasmat a una passatgera que es trobava al costat d'ell recolzada a la barana.
-Sí - va dir de mala gana la dona. - Però no creu vostè que estaria millor amb una mica més de rosa a l'esquerra?
- Tot - va dir el Mestre - et resultarà encantador si prescindeixes de les expectatives que t'havies forjat sobre com hauria de ser.
Anthony de Mello

8 silenci(s):