Estim

Amigos

Estim a la gent que viu al meu voltant.

Estim l’alegria i per això la trob

al meu costat. Estim l’amistat

i per això recull estrelles.
Phil Bosmans

3 silenci(s):