Dir, fer

poesia_infantil

A Roman Jakobson

Entre el que veig i dic,

Entre el que dic i call,

Entre el que call i somii

Entre el que somii i oblid

La poesia.

Es rellisca entre el sí i el no:

diu

el que call,

calla

el que dic,

somia

el que oblid.

No és un dir:

és un fer.

És un fer

que és un dir.

La poesia 

es diu i es sent:

és real,

es dissipa.

Així és més real?

Idea palpable,

paraula

impalpable:

la poesia 

va i ve

entre el que és

i el que no és

Teixeix reflexes i els desteixeix.

La poesia

sembra ulls en les pàgines

sembra paraules en els ulls.

Els ulls parlen

les paraules miren,

les mirades pensen.

Escoltar els pensaments,

veure el que diem

tocar

el cos

de la idea.

Els ulls

es tanquen

Les paraules s’obrin.

Octavio Paz (1914-1998) Mèxic

7 silenci(s):